PAR LATEKO APDROŠINĀŠANAS BROKERS

Lateko Apdrošināšanas Brokers ar 50 000 EUR lielu pamatkapitālu strādā tirgū jau no 1999.gada un tā profesionālā atbildība ir apdrošināta par 1 500 000 EUR. Par mūsu stabilo finasiālo stāvokli leicinā mūsu gada pārskati: 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015  

Mēs stradājam saskaņā ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas izdotas Apdrošināšanas brokera Licences Nr. 06.09.01/7, par to var pārliecināties http://www.fktk.lv  Klientu Sūdzības izskatīšanas procedūra ir pieejama šeit.

Pie mums Jūs varat iegadāties prakstiski jebkuru apdrošināšanas polisi, sākot no OCTA, KASKO, Īpašuma apdrošināšanas un beidzot ar CMR un Galvojumu apdrošināšanu. Mūsu sadarbības partneri ir tādas apdrošināšanas kompānijas kā  Balta, BTA, IF, Baltijas Apdrošināšanas Nams (BAN), Ergo, Seesam, Gjensidige un COMPENSA. Lateko Apdrošināšanas Brokers sniedz padomu un sagatavo piedāvājumus pamatojoties uz vispusīgu piedāvājuma analīzi.  Mēs esam neatkarīgi, piedāvājot savus pakalpojumus, jo mums nav tieši vai netieši iegūtā līdzdalība nevienā apdrošināšanas komersantā vai nedalībvalsts apdrošinātājā, ka arī nevienam apdrošinātājam nav līdzdalības mūsu pamatkapitālā. Līdz ar to mēs varam sagatavot piedāvājumu no visiem apdrošināšanas kompānijam un izskaidrot visas nianses.

Savā darbībā veidojam stabilas ilgtermiņa attiecības ar klientiem un palīdzam samazināt apdrošināšanas izmaksas.

Būsim pateicīgi par iespēju piedāvāt Jums pilnu apdrošināšanas pakalpojumu klāstu!     

Svarīgāku apdrošināšanas terminu skaidrojumi

Zemapdrošināšana

Ja apdrošinājuma summa apdrošināšanā pret zaudējumiem un bojājumiem saskaņā ar vienu vai vairākiem apdrošināšanas līgumiem attiecībā uz vienu un to pašu apdrošināto risku ir mazāka par apdrošinātā objekta vērtību (zemapdrošināšana), apdrošinātājs izmaksā apdrošināšanas atlīdzību tādā proporcijā, kāda ir starp apdrošinājuma summu un šo vērtību, jaapdrošināšanas līgumā nav paredzēts citādi.   

Virsapdrošināšana

Ja apdrošinājuma summa apdrošināšanā pret zaudējumiem un bojājumiem saskaņā ar vienu vai vairākiem apdrošināšanas līgumiem attiecībā uz vienu un to pašu apdrošināto risku pārsniedz apdrošinātā objekta vērtību (virsapdrošināšana), pēc jebkuras līgumslēdzējas puses prasības tā samazināma apdrošināšanas līgumu noslēgšanas hronoloģiskā secībā, sākot no pēdējā apdrošināšanas līguma, līdz šī summa nepārsniedz apdrošinātā objekta vērtību. Ja apdrošināšanas gadījums ir iestājies, pirms notikusi apdrošinājuma summas samazināšana, apdrošinātājs izmaksā apdrošināšanas atlīdzību tādā apmērā, kādā tā būtu jāizmaksā, ja apdrošinājuma summa būtu vienāda ar apdrošinātā objekta vērtību.   

Pašrisks

Apdrošināšanas polisē norādītā, naudas izteiksmē vai procentos izteiktā apdrošinājuma summas vai nodarīto zaudējumu daļa, ko atskaita no atlīdzināmiem zaudējumiem, aprēķinot apdrošināšanas atlīdzību par katru apdrošināšanas gadījumu.

Adrese

Tallinas iela 95, Rīga
LV-1009, Latvija
Tālr.: 67775067
Fax: 67210861
E-pasts: [email protected]

Rekvizīti

Vien.reģ.Nr.: 40003432980
AS "LATVIJAS PASTA BANKA"
Kods LAPBLV2X
Nor.konts: LV95LAPB0000006052056